Жобаны сатып алу*

Жобаны сатып алу*

Саудаға қатысуға шақыру 

20 тамыз 2016 жыл 

Мемлекет: Қазақстан Республикасы

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

Грант №: ТФ 014185

Келісімшарт атауы«Энергиятиімділікті арттыру бойынша күрделі жөндеу (6 шағын жоба)»

 

Келісімшарттың сәйкестендіру нөмірі: (сатып алу жоспарына сәйкес): №KZEEP/CW/NCB - 01

1.         Қазақстан Республикасы жүзеге асырушы агенттік «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылатын «Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы бойынша шығындарды жабуға жастар бірлестігінің энергиятиімділігі мен дамуын арттыру бойынша бағдарлама (бұдан әрі – Траст қоры) үшін бір донордың Траст Қоры әкімгері ретінде қатысатын Бүкіләлемдік Банктің қаржыландыруына қол жеткізді және қаражатының бір бөлігін № KZEEP/CW/NCB - 01 «Энергиятиімділікті арттыру бойынша күрделі жөндеу (6 шағын жоба)» Келісімшарты бойынша төлемге жұмсауға ниетті.  Конкурстық сауда процесі Бүкіләлемдік банк ережелері мен процедуралары бойынша жүргізілетін болады.    

2.        Жобаның атқарушы агенттігі болып табылатын «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ «Энергиятиімділікті арттыру бойынша күрделі жөндеу (6 шағын жоба)» ұлттық конкурстық саудаға қатысуға барлық құқықты компанияларды шақырады, соның ішінде:  

№1 лот: Маңғыстау облысындағы шағын жобалардың энергия тиімділігін арттыру бойынша күрделі жөндеу (3 шағын жоба);

  №2 лот: Павлодар облысындағы шағын жобалардың энергия тиімділігін арттыру бойынша күрделі жөндеу (3 шағын жоба).

Конкурстық ұсыныс әр лот бойынша жеке бағаланады және келісімшарт аз бағалау жиынтық құнын ұсынған фирмаға тиесілі болады.

3.         Конкурстық сауда Бүкіләлемдік банк нұсқаулығына сәйкес ұлттық конкурстық сауда процедуралары бойынша жүргізіледі: 2011 жылы қаңтарда жарияланған МАР гранттары мен МБРР несиелері мен қарыздары бойынша Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының тауар, жұмыс пен консультациялық емес қызметтерді сатып алу нұсқаудығы («Сатып алу нұсқаулығы») және «Сатып алу нұсқаулығында» анықталғанға сәйкес сауданың барлық құқылы қатысушылары үшін ашық. Одан бөлек, қызығушылық шиеленісіне қатысты Бүкіләлемдік банк саясаты баяндалған 1.6 және 1.7 параграфтарға жүгіну өтініледі. 

4.         Қызығушылық танытқан сауданың құқылы қатысушылары 9.00-ден 18.00 аралығында әрі қарай нақты ақпарат алу мен төменде көрсетілген мекенжай бойынша орыс тілінде жазбаша өтініш берген кезде сауда үшін құжаттаманың толық жинағын тегін  алу мүмкіндігіне  ие болады:

010000,   Астана қ.,

  Кенесары көш.,   40-үй

  «7 Континент» БО, 10 қабат,   1001 кеңсе

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасын жүзеге асыру тобы

 

Сатып алу бойынша маман

Кауланова Нурия

тел: (7172) 72-93-78; 72-93-81

E-mail: keep@kazee.kz7984392@mail.rusrop@mail.ru

 

Өтініш жасаған міндетті түрде барлық электрондық мекенжайларға қайталап жіберу қажет. Құжаттар электрондық пошта бойынша жөнелтіледі.

5.     Конкурстық ұсыныстар ашылған соң 90 күн ішінде күшінде қалады және конкурстық ұсыныстың банктік кепілдемесімен (қосымша берілген пішінге сәйкес) мына сомада берілуі тиіс: 

  №1 лот бойынша банк кепілдемесі    2 500 000 (екі миллион бес  жүз мың) теңгеін құрайды,

 №2 лот бойынша банк кепілдемесі  1 500 000 (бір миллион бес жүз мың) теңгені құрайды.

6.         Конкурстық ұсыныстарды төменде көрсетілген мекенжайға жолдау қажет:

010000, Астана қ.,

  Кенесары көш., 40-үй

  «7 Континент» БО, 11 қабат,  1101-кеңсе,

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ

Әбішев Жасұлан Қалқаманұлы

Тел: +7(7172) 91-65-96 

2016 жылғы 20 қыркүйек 15:00 дейін 

7.      Конкурстық ұсыныстар осы іс-шараға қатысқысы келгендердің барлығы мен саудаға қатысушы тағайындалған өкілдердің қатысуымен көпшілікке жария түрде ашылады. Электрондық саудаға рұқсат етілмейді. Кешіккен конкурстық ұсыныстар қабылданбайды. 

 


ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ БІЛДІРУГЕ ШАҚЫРУ 

13 тамыз 2016 жыл

Мемлекет: Қазақстан
«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы
Грант ТФ № 14185

Қызмет атауы: Энергетикалық аудит жүргізу, жобалық-сметалық құжаттама (ЖСҚ) жасау, техникалық мониторинг пен бағалау, шағын жобалардың энергиятиімділігін арттыру бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау (БҚО, Ақтөбе, Қостанай, СҚО, Ақмола, Қарағанды облыстары мен Астана қаласы) (13 шағын жоба) бойынша консультациялық қызметтер

 № KZEEP/CS/CQ – 05

 

Қазақстан Республикасы «Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы бойынша шығындарды жабуға жастар бірлестігінің энергиятиімділігі мен дамуын арттыру бойынша бағдарлама (бұдан әрі – Траст қоры) үшін бір донордың Траст Қоры әкімгері ретінде қатысатын Бүкіләлемдік Банктің қаржыландырылуына қол жеткізді және қаражаттың бір бөлігі консультациялық қызметке жұмсалатын болады. 

Консультациялық қызметтер (бұдан әрі – Қызметтер) жаңарту үшін таңдалған шағын жобалардың толық энергетикалық аудитін жүргізу, жобалық-сметалық құжаттама (ЖСҚ) дайындау үшін жобалау ақаулы актілер мен жобалауға тапсырмалар жасау; ЖСҚ дайындау; Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттаманы дайындау мен өтініштердің техникалық бөлігін бағалауға ықпал ету; заңнамалық талаптарға сәйкес авторлық қадағалау жүргізу; және энергиятиімділікті арттыру бойынша жаңарту нәтижелеріне техникалық мониторинг пен бағалау (ТМБ) жүргізуден тұрады.

 

Тапсырманың ұзақтығы:

- ғимараттарға энергетикалық аудит жүргізу,  мемлекеттік сараптаманың оң тұжырымдамасына ие таңдалған нысандар бойынша ЖСҚ жасау мен ұсыну: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап кем дегенде 5,5 ай;

- авторлық қадағалау жүргізу: жөндеу жұмыстары басталғаннан нысанды қабылдағанға дейін.

 

        «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды консультациялық компаниялардыт аталған қызметтерді ұсынуды қызығушылық білдіруге шақырады.

Қызығушылық білдірген компанияларға аталған қызметті көрсету үшін  олардың сәйкес біліктілігі мен тәжірибесін көрсететін ақпаратты ұсынуы қажет. 

Қысқа тізімге ену үшін критерийлер: 

- Ғимараттар мен үй-жайларда және көшені жарықтандыру жүйесінде, ғимараттар мен үй-жайларға ЖСҚ жасауда кем дегенде 4 жыл жұмыс өтілі бар, ғимараттар мен үй-жайлардың сенімділігі мен беріктігіне техникалық тексеріс жүргізуді орындау, сондай-ақ, ғимараттар мен үй-жайлардың құрылыс-монтаж жұмыстарына авторлық қадағалау жүргізуде кем дегенде 5 жыл жұмыс өтілі бар білікті компания немесе бірлескен кәсіпорые;

- Жобалық-іздеу жұмыстары ІІ (екі) санаттан төмен емес лицензияның; ғимараттар мен үй-жайлардың сенімділігі мен беріктігіне техникалық тексеріс жүргізуге аккредитацияның болуы.

       Қызығушылық білдірген компаниялардың назары қызығушылық шиеленісі бойынша Бүкіләлемдік Банктің саясаты баяндалатын Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығының 1.9-тармағына аударылады: «Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының МБРР несиесі мен МАР қарызы мен гранттары бойынша консультанттарды таңдауы мен жалдауы (қаңтар 2011) («Консультанттарды таңдау бойынша нұсқаулық»).

        Ұйым өз біліктілігін жақсарту үшін бірлескен кәсіпорын, консорциум немесе субмердігер түрінде өзге компаниялармен бірігуі мүмкін. Бірлесу түрі қызығушылықтың білдірілуінде нақты көрсетілуі тиіс. БК барлық мүшелері барлық тапсырма үшін ортақ жауапкершілікке ие болуы тиіс. Оның үстіне, субконсультант тәжірибесі бағалау кезінде есепке алынбайды.

 

        Консультациялық компаниялар Консультанттарды таңдау бойынша Нұсқаулықта көрсетілген процедураларға сәйкес консультанттардың біліктілігі бойынша таңдау әдісі бойынша (КБТ)   таңдалынады. Ең білікті және тәжірибелі компания таңдалынуы тиіс және осы таңдалған компания біріктірілген техникалық-қаржылық ұсынысты ұсынуы тиіс.

 

       Қызығушылық білдірген консультациялық фирмалар жергілікті уақыт бойынша 9.00-ден 18.00 аралығында жұмыс уақытында төменде көрсетілген  мекенжайдан барынша нақты ақпарат ала алады.

       Қызығушылық білдіру төменде көрсетілген мекенжайға (дербес немесе пошта немесе эл/пошта бойынша) 2016 жылдың 31 тамызынан кешіктірілмей жіберілуі тиіс. 

Мекенжай:

 

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама» АҚ

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

  Амергужин Расул, жоба менеджері
 Астана қ.,  Кенесары көш. 40,  «7 Континент» БО, 10 қабат

Эл. пошта: srop@mail.ru, 1050@kazee.kz, 7984392@mail.ru7984392@mail.ru

Tel: +7 7172 72 93 78, +7 7172 72 93 81

 

 


 МЭТ ААЖ   мен вебсайтты бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау мен құрастыру, техникалық қолдау бойынша консультациялық қызметке

конкурс қорытындысын жариялау

 

6 шілде 2016 жыл

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

Грант ТФ №14185

№KZEEP/CS/CQ-04 

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама» АҚ 2016 жылы 7 сәуірде жарияланған   МЭТ ААЖ мен вебсайтты бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау мен құрастыру, техникалық қолдау бойынша консультациялық қызметке конкурс қорытындысын жариялайды.  

 

Келісімшарт жасалынған фирманың атауы:  «Қазақстандық геоақпараттық жүйелер орталығы» ЖШС

Келісімшартқа қол қойлыған күн: 23 маусым 2016 ж.

Сатып алу әдісі: Консультанттардың біліктілігі бойынша іріктеу (CQS)

Келісімшарт құны: 50 000 000 теңге

Келісімшарт ұзақтығы: 8 ай

Келісімшарт атауы:   МЭТ АЖЖ мен вебсайтты бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау мен құрастыру, техникалық қолдау бойынша қызметтер» КЕЛІСІМШАРТЫ №KZEEP/CS/CQ-04.  


 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ БІЛДІРУГЕ ШАҚЫРУ 

 7 сәуір 2016 жыл

Мемлекет: Қазақстан
«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

Грант ТФ № 14185

№ KZEEP/CS/CQ – 04

МЭТ ААЖ  мен вебсайтты бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау мен құрастыру, техникалық қолдау бойынша консультациялық қызметтер

          Қазақстан Республикасы жүзеге асырушы агенттік «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылатын «Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы бойынша шығындарды жабуға жастар бірлестігінің энергиятиімділігі мен дамуын арттыру бойынша бағдарлама (бұдан әрі – Траст қоры) үшін бір донордың Траст Қоры әкімгері ретінде қатысатын Бүкіләлемдік Банктің қаржыландыруына қол жеткізді және қаражаттардың бір бөлігін консультациялық қызметке жұмсауға ниетті. 

         Мемлекеттік энергетикалық тізілімнің (бұдан әрі – МЭТ) Автоматтандырылған ақпараттық жүйесін (бұдан әрі – ААЖ бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау мен қалыптастыру бойынша консультациялық қызметтердің мақсаты МЭТ субъектілері тізілімін қалыптастыру сапасын арттыру; ҚР энергиятиімділік картасы; энергияресурстарды тұтыну туралы деректерді электрондық алу мен ақпарат алмасуды ұйымдастыруды қалыптастыру бойынша бірыңғай ақпараттық кеңістік құру негізінде қызығушылық тудырған тұлғалардың (меморгандар, МЭТ субъектілері, энергияаудиторлық ұйымдар мен т.б.) өзара әрекет тиімділігін оңтайландыру мен арттыру; нақты уақыт режимінде ақпарат қалыптастыру шұғылдығы  есебінен Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік энергетикалық тізілімді жүргізу тиімділігін арттыру болып табылады. Міндет 2016 жылы МЭТ ААЖ қалыптастыурға қабілетті қажетті жұмыстар мен процедураларды анықтау мен жасаудан тұрады. «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ веб сайты МЭТ ААЖ шағын жүйесі болып табылады және ААЖ деректерін жалпыға қолжетімді және бұқаралық пайдалануға арналған веб сайт беттерінде ұсынады. Веб сайт жасау мақсаты Ғаламтор желісінде компанияның ақпараттық кеңістігін қамтамасыз ету мен компанияның қолданыстағы жобалары туралы ақпарат ұсыну болып табылады.

 

        «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды консультациялық компанияларды МЭТ ААЖ және вебсайт бағдарламалық қамтамасыз етілуін жасау мен құрастыру, техникалық қолдау бойынша қызметтер ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультациялық компаниялар аталған қызметті көрсету үшін олардың біліктілігін айғақтайтын ақпаратты ұсынулары тиіс.

Қажетті біліктілік:

 

 - Консультант ретінде веб сайт жасау мен қалыптастыру, автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жасау, енгізу мен қолдау саласында кем дегенде 5 жыл жұмыс өтілі бар білікті компания немесе компания консорциумы болуы тиіс.

- Бас мердігер ретінде  күрделілік сипаты мен деңгейі аталған қызметке барабар, кем дегенде екі келісімшарт аясында қызмет көрсеткен тәжірибесінің болуы;

- ҚР СТ ИСО 9001 сапа менеджментінің қолданыстағы жүйесінің,  Microsoft өнімдері бойынша сертификат, РМ201 «Жобаларды тиімді басқару» бойынша, РМ202 «Жобалардың күнтізбелік жоспарлау мен орындалуын қадағалау», РМ204/205 «Жоба персоналын басқару. Коммуникацияларды басқару»;  ITIL (Information Technology Infrastructure Library) бойынша сертификаттардың болуы;

- Инженерлік-техникалық мамандық саласында білімі бар, сәйкес салада кем дегенде 5 жыл жұмыс өтіліне ие келесі білікті мамандардың болуы: 

 1. Ақпараттық жүйелерді жасау саласында баламалы жобаларды басқаруда тәжірибесі бар жоба жетекшісі;
 2. Кәсіпорынды энергетикалық зерттеу саласында тәжірибесі бар энергиятиімділік/энергетика саласының маамны;
 3. Пәндік саланы, негізгі өндірістік механизмдерді түсінетін, баламалы ауқымдағы ақпараттық жүйелерді жасау саласында тәжірибесі бар ақпараттық жүйені жасау саласының маманы (2).
 4.  SQL пайдалану арқылы бағдарламалау саласының сарапшысы;
 5. СУБД басқару саласының сарапшысы;
 6. Бизнес-аналитикаға арналған қосымшалар саласының сарапшысы. 

 

Міндеттеменің ұзақтығы – 8 ай. 

      Қызығушылық білдірген компаниялардың назары қызығушылық шиеленісі бойынша Бүкіләлемдік Банктің саясаты баяндалатын Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығының 1.9-тармағына аударылады: «Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының МБРР несиесі мен МАР қарызы мен гранттары бойынша консультанттарды таңдауы мен жалдауы (қаңтар 2011) («Консультанттарды таңдау бойынша нұсқаулық»).

       Ұйым өз біліктілігін жақсарту үшін бірлескен кәсіпорын, консорциум немесе субмердігер түрінде өзге компаниялармен бірігуі мүмкін.

 

       Консультациялық компаниялар Консультанттарды таңдау бойынша Нұсқаулықта көрсетілген процедураларға сәйкес консультанттардың біліктілігі бойынша таңдау әдісі бойынша (КБТ)   таңдалынады.

       Қызығышылық танытқан консультациялық фирмалар барынша нақты ақпаратқа төменде көрсетілген мекенжай бойынша қол жеткізе алады.

 

       Қызығушылық білдіру төменде көрсетілген мекенжай бойынша (дербес немесе эл/пошта бойынша) 2016 жылғы 21 сәуір 18:00 кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

 

Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы  

  Амергужин Расул, жоба менеджері
  Астана қ.,   Кенесары көш., 40-үй,   «7 Континент» БО, 10 қабат,  1001-каб.
Эл. пошта: srop@mail.ru, 7984392@mail.ru

Тел.: 8 7172 72 93 78 


Конкурстың қорытындысын жариялау

 18 ақпан 2016 жыл

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ 2016 жылғы 1 ақпанда өткізілген KZEEP/G/S-01 «Жобаны іске асыру тобы үшін кеңсе жабдықтарын иелену» еркін саудасындағы (шопинг) сатып алу өтті деп танылғанын хабарлайды.  

Ұсыныс берген әр қатысушының атауы:

 1.   «Логиком» АҚ        
 2.  «Аrt - IT» ЖШС        
 3.   «Компания Лайн» ЖШС     
 4.   «Белый ветер» ЖШС

Тендерлік ұсыныс құны:

1.          «Логиком» АҚ - 5 597 240 теңге

2.           «Аrt - IT» ЖШС- 5 707 151 теңге

3.           «Компания Лайн» ЖШС - 5 999 300 теңге

4.           «Белый ветер» ЖШС - 6 390 760 теңге

 

Ұтып алған қатысушының атауы мен ол ұсынған баға, сондай-ақ, берілген келісімшарттың жиынтық көлемі:

 

 «Логиком» АҚ - 5 597 240 теңге; 30 күн.

Қайта хабарлау

Қызығушылық білдіруге шақыру

Консультациялық қызметтер 

Қазақстан Республикасы

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

Консультациялық қызметтер

  

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

 Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  Консультациялық қызметтер:

«Жобаны іске асыру тобының ассистенті». 

Атқарымдық міндеттер:

Ассистент Жобаның барлық аспектілерін үйлестіру мен басқару бойынша жоба менеджеріне ықпал етеді және ЖІАТ ішкі жұмысы үшін өз құзіреттілігі аясында жауапкершілікті иеленетін болады, сондай-ақ:

 • Жобаға тартылған қызметкерлерге ықпал ету, Жоба аясында уақтылы және тиімді қызметті қамтамасыз ету;
 • Жоба бойынша барлық құжатты сақтау;
 • Халықаралық консультанттардың кездесуін ұйымдастыру, логистикалық қолдау көрсету;
 •  Жоба  аясында барлық қажетті құжатты жүргізу мен дайындау;
 • Жоба қызметі бойынша тәжірибе алмасу үшін жиналыс, семинар, кездесулер ұйымдастыру, сәйкес бағдарламалар мен хаттамалар дайындау;
 • Кеңселік жабдықтарды қолдау, техникалық қолдау мен бақылау;
 • Жоба бойынша министрлік пен банк үшін барлық құжаттар аударымын дайындау;
 • Жоба мониторингі мен бағалай бойынша есептерді қосқанда, деректер базасының сақталуын қамтамасыз ету;
 • Жоба аясында өзге сұрақтар бойынша ЖІАТ ықпалы.

Біліктілік:

 • Жоғары білім;
 • Ассистент лауазымында кем дегенде 3 жыл жұмыс өтілі;
 • Ағылшын және орыс тілдерін еркін меңгеру;
 • Халықаралық қаржыландыру жобаларында әкімшілік жұмыс тәжірибесі;
 • Компьютерлік машықтар,   MS Оffice білу, ғаламторды еркін қолдану.

Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекендайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 7 қараша 18:30-дан кешікпей жіберілуі тиіс.

Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман


Қызығушылық білдіруге шақыру

Консультациялық қызметтер

 

Қазақстан Республикасы

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

Консультациялық қызметтер

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  Консультациялық қызметтер:

«Жобаны іске асыру тобының менеджері».

Атқарымдық міндеттер:  

 • Жобаның жалпы басшылығын, оның қызметін, сатып алуды жоспарлау, жүргізу, белгіленген талаптарға сәйкес жасалған жұмыстар бойынша есеп дайындауды қамтамасыз етеді;
 • Іс-шаралардың жүзеге асырылу барысы туралы хабарлайды және Жобаның алдын ала бағалануын жүргізеді; жылдық бизнес-жоспарлар мен жылдық есептерді дайындауды бақылауды, сондай-ақ, Банк үшін қаржылық мониторинг бойынша есепті дайындауды жүзеге асырады;
 • Жобаның уақтылы дамуын, сондай-ақ, таңдаудың бекітілген критерийлерін, соның ішінде, баламалы бизнес-үлгілерді біріктіру мен іріктеу критерийлерін түрленуін, сондай-ақ, техникалық қызмет көрсету бойынша іс-шараларды жасауды бекіту үшін шағын жобаларды дайындайды;
 • Жобаның жалпы үйлестірілуі мен мониторингін қамтамасыз ете отырып, Министрлік және Банкпен өзара әрекет етеді;
 • Биліктің орталық және жергілікті мемлекеттік органдарымен, жобаны жүзеге асыруға ықпал ететін халықаралық ұйымдар мен өзге де қызығушылық танытқан тараптармен өзара әрекетті жүзеге асырады;
 •  Облыстық әкімдіктермен және жоба бенефициарларымен Өзара түсіністік туралы Меморандум шарттарын сақтау мониторингін жүзеге асырады және келіссөздер жүргізеді;
 •  Келісімшарттардың орындалуын қадағалайды;
 • ЖІАТ немесе Жоба мердігерлерінің жасаған барлық жазбаша деректерінің сапасын бақылауға жауапкершілікке ие болады;
 •   ЖІАТ өзге мүшелерінің жұмысын басқарады.

Біліктілік

 • Энергетика/іскерлік басқару/экономика/жобаларды басқару саласының магистрі дәрежесі;
 • Жобаларды басқару саласында (кем дегенде 5 жыл), соның ішінде, халықаралық ұйымдармен (басымдылық) жұмыс өтілі;
 • Энергетикалық жабдықтар, қалалық желілер жұмыстарын, қала мен кәсіпорындардың электрмен жабдықталу жұмыстарын (басымдылық) білуі;
 • Энергетикалық саладағы жұмыс өтілі;
 • Ұжыммен жұмыс істей білу қабілеті;
 • Банктің шұғыл процедураларын білу;
 • Мемлекеттік органдармен жұмыс тәжірибесі және олардың жұмыс істеу процедураларын білу;
 • Ұйымдастырушылық және атқарушылық машықтар;
 • Ағылшын және орыс тілдерін жетік білу.

Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды дербес консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылығын білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекендайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 23 қазаннан кешікпей жіберілуі тиіс.

  Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

 

Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман


Қызығушылық білдіруге шақыру

Консультациялық қызметтер

 

Қазақстан Республикасы

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

Консультациялық қызметтер  

 Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  

Консультациялық қызметтер:

«Жобаны іске  асыру тобының сатып алу бойынша маманы».

Атқарымдық міндеттер:

Сатып алуды  «Нұсқаулық: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушалыра үшін консультант таңдау мен жалдау» және МАР гранттары мен МБРР несиелері мен қарыздары бойынша Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының тауар, жұмыс пен консультациялық емес қызметтерді сатып алу нұсқаулығына сәйкес басқару, соның ішінде:  

 • Жобаны жүзеге асыру үшін қажетті жұмыстарды, тауар мен қызметтерді иелену бойынша сатып алу жоспарын жасау;
 • Банк процедураларына сәйкес ұлттық газеттерде, БҰҰ сайтында сатып алулар турады хабарлама жариялау, қызығушылықты білдіру туралы Сұраныс пен сатып алуды жүргізу туралы хабарландырулар дайындау;
 •  Бағалау сатысында конкурстық ұсыныстарды дұрыс қарамау тәуекелін азайта отырып, техникалық сарапшылар дайындаған техникалық ерекшеліктерді шолу мен толықтай аяқтау;
 • Тендерлік құжаттаманы, Банк талаптарына сәйкес ұсыныс сұраныстары мен өзге де құжаттарды дайындау;
 • Тендер алдындағы кездесулер немесе ұсыныс беруге дейінгі кездесуді (егер қажет болса) қосқанда, сауда жүргізу мен таңдау процесі, кеңес беру, өтініштерді қарау, т.б.;
 • Техникалық және коммерциялық бағалау жүргізу, сондай-ақ, тендерлерді бағалау есептерін дайындау;
 • Қажет болған жағдайда,  тәжірибе мен сәйкесінше біліктілікті есепке ала отырып, консультациялық қызметті сатып алу үшін қысқаша тізім немесе жеткізушілердің тізімін жасау;
 • Келіссөздерге қатысу және келісімшартқа қол қою процедурасына ықпал ету;
 • Жалпы әкімшіліктік басқару мен мониторинг;
 •  Ескертулерді қосқанда, сатып алу мен нақтылықты қамтамасыз етуге  сәйкес алдын ала қарауға арналған барлық тендерлік құжаттаманы Банктің алу кепілдігі;
 • Есеп жасау мен жүргізу, құжаттарды бақылауды жүйелендіру мен мониторинг, ЖІАТ ішінде сатып алуларды жүргізу мен процедураларда немесе тұжырымдарда олқылықты түзету немесе қажетті келісімдерді үйлестіруді жүргізуге бақылауды орнату;
 • Банк талаптарына сәйкес байланысты ұсыну бойынша ақпаратты уақтылы жариялау;
 •  Алынған тауарлар мен орындалған жұмыстарды жеке қарауға әсер ету;
 • Тауар, жұмыс пен қызметті жеткізуге шарт бойынша төлем құжаттарын тексеру;
 • Сатып алуға қамтылған Жоба персоналының қызығушылықтары шиеленісінің жоқтығына кепілдік;
 • Тіркеу мен жазылу, Банктің хабарламасы мен жауап дайындауды қосқанда, сатып алу процесімен байланысты шағымдарды қарау;
 • Сатып алу бойынша есеп дайындау;
 • ЭЭДИ/ЖІАТ персоналын сатып алуға үйрету бойынша жоспар дайындау.

 

Біліктілік:

 • Бизнесті жүргізу, экономика, қаржы немесе сәйкес саладағы бакалавр дәрежесі. Магистр дәрежесіне басымдылық беріледі;
 • Бүкіләлемдік банк қаржыландыратын жобалардың сатып алу мен консультациялық қызмет саласында кем дегенде бір жыл жұмыс өтілі;
 • Тендерлік құжаттар мен техникалық спецификацияны дайындау, сондай-ақ, сатып алуды жоспарлауды қосқанда, сатып алу бойынша халықаралық/ұлттық конкурстарды жүргізу бойынша кем дегенде 2 жыл еңбек өтілі;
 • Үздік коммуникациялық машықтар;
 • Үздік компьютерлік машықтар;
 • Орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеру.

 Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ. 

   «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

  Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

 Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекендайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 23 қазаннан кешікпей жіберілуі тиіс.

 Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман


Қызығушылық білдіруге шақыру

Консультациялық қызметтер

  

Қазақстан Республикасы

«Қазақстан Республикасындағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

 

Консультациялық қызметтер

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады Консультациялық қызметтер:

«Жобаны іске асыру тобының қаржы бойынша маманы».

Атқарымдық міндеттер:

 • Бухгалтерлік есеп, Жобаны басқару бойынша нұсқаулық, қаржы есебінің тұрлері, бюджеттеу мен бақылау, ішкі бақылау, жоба аудиті саясатын қамтитын Операциялық басшылықтың қаржы бөлімінің Институт пен Банктің алдын ала келісімін қолдау мен жаңарту;
 • Жобаны жүзеге асыру жоспары мен сатып алу жоспарына сәйкес Жоба бюджетін қамтамасыз ету;
 • Жобаның арнайы (аванстық) шоты мен әр жоба бойынша өзге шоттарды басқару;
 • Банк процедуралары және жергілікті заңнамаға сәйкес Жоба бойынша шығындарды есептеуді қамтамасыз ету, қаражаттарды шешуге оларды қаржыгерлер ұсынғанға дейін өтінім беруін қамтамасыз ету;
 • Жобаның мониторингі мен қаржылық есеп, аралық есептер (АЕ) мен талаптарға сәйкес кез келген өзге де сәйкес есептерді қайтару;
 • Жоспарланған және ағымдағы қаржы қызметінің өзгерістерін талдау мен іс-шараларды жою бойынша жобалық ұсыныстарды басқаруды қайтару;
 •    Жобаның ресурсы мен шығындары бойынша есептерді тексеру үшін қаржылық басқарудың электрондық жүйесін жүргізу мен жаңарту, қаржылық басқаруға сәйкес қаржы есептерін жасау;
 • Банк есебі үшін және қордың тұрақты ағымына сәйкес қажетті құжаттаманы қайтару үшін уақытша дайындықтар үшін алдын ала салыстыруды қамтамасыз ету;
 •  Қадағалауды қосқанда, жобаның қаржылық тараптарын басқару:

 - талаптар мен бюджетке сәйкес сатып алу, келісім тәртібі;

- Банкке ұсыну үшін бүкіл тендерлік құжаттаманың қаржылық аспектілері;

- барлық келісімшарттардың оларға қол қойылғанға дейін төлем шарттары мен қаржылық қызметі; қажетті шоттар мен келісімшарт шарттарындағы растайтын құжаттарды алған соң төлем шотын бекіту;

 - Басшылыққа Хатта көтерілген сұрақтар мен аудиттің бүкіл талаптарын негізге ала отырып, жобалық шоттардың уақытша аудитін қамтамасыз ету, Банкке аудит бойынша уақытша баяндамалар ұсыну.

 • Жоба Процедураларын қаржылық басқаруды бақылау,
 • Қаражат шығыны бойынша жоспарды дайындау мен реттеу;
 • Бүкіләлемдік банк ережелеріне сәйкес есеп жүйесін ұйымдастыру;
 • Ашық шотты банкпен үйлестіру;
 • Бүкіләлемдік банкке жіберілген сұранымдар мен өзге де кері қайтарылған өтініштерді дайындау;
 • Мемлекеттік мекемелерде әлеуетті экономика мен энергетиканы пайдалану үшін деректер базасын дайындау бойынша ИДМ көмегі мен ұсынысы.

Біліктілік:

 • Бухгалтерлік есеп, қаржы немесе баламалы саладағы бакалавр дәрежесі. Магистр дәрежесіне басымдылық беріледі;
 • Қаржы басқармасында кем дегенде 5 жыл жұмыс өтілі;
 • Мемлекеттік есеп пен бухгалтерлік есепті жүргізудегі тәжірибесі;
 • Қор, Бүкіләлемдік банк жобалары немесе өзге халықаралық институттар қаржыландырған жобаларда басқарушы лауазым немесе қаржылық басқарудағы тәжірибе;
 • 1С бағдарламасын білу;
 • Қазақстандағы салық саласынжа және қаржылық реттеуде жұмыс тәжірибесі;
 • Байланысқа бейімділік пен көпшілдік;
 • Кестелер мен деректер базасын дайындауға бейім үздік компьютерлік машықтар;
 • Орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеру.

 

Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекендайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 23 қазаннан кешікпей жіберілуі тиіс.

Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

 

Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман


Қызығушылық білдіруге шақыру
Консультациялық қызметтер

Қазақстан Республикасы
«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы
Консультациялық қызметтер

 Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.   Консультациялық қызметтер:

«Жобаны іске асыру тобының ассистенті». 

Атқарымдық міндеттер:

 Ассистент Жобаның барлық аспектілерін үйлестіру мен басқару бойынша жоба менеджеріне ықпал етеді және ЖІАТ ішкі жұмысы үшін өз құзіреттілігі аясында жауапкершілікті иеленетін болады, сондай-ақ:

 •  Жобаға тартылған қызметкерлерге ықпал ету, Жоба аясында уақтылы және тиімді қызметті қамтамасыз ету;
 • Жоба бойынша барлық құжатты сақтау;
 • Халықаралық консультанттардың кездесуін ұйымдастыру, логистикалық қолдау көрсету;
 •  Жоба  аясында барлық қажетті құжатты жүргізу мен дайындау;
 • Жоба қызметі бойынша тәжірибе алмасу үшін жиналыс, семинар, кездесулер ұйымдастыру, сәйкес бағдарламалар мен хаттамалар дайындау;
 • Кеңселік жабдықтарды қолдау, техникалық қолдау мен бақылау;
 • Жоба бойынша министрлік пен банк үшін барлық құжаттар аударымын дайындау;
 • Жоба мониторингі мен бағалай бойынша есептерді қосқанда, деректер базасының сақталуын қамтамасыз ету;
 • Жоба аясында өзге сұрақтар бойынша ЖІАТ ықпалы.

 

Біліктілік:

 • Жоғары білім;
 • Ассистент лауазымында кем дегенде 3 жыл жұмыс өтілі;
 • Ағылшын және орыс тілдерін еркін меңгеру;
 • Халықаралық қаржыландыру жобаларында әкімшілік жұмыс тәжірибесі;
 • Компьютерлік машықтар,   MS Оffice білу, ғаламторды еркін қолдану.

 

 Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекендайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 23 қазаннан кешікпей жіберілуі тиіс.

Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

 

Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман.


 

 

Қызығушылық білдіруге шақыру
Консультациялық қызметтер


Қазақстан Республикасы
«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы
Консультациялық қызметтер  

 Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

 Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  

 Консультациялық қызметтер:

«Энергиятиімділік бойынша аға техникалық маман» – 2 бірлік

 

Атқарымдық міндеттер:

 • Энергиялық аудит, жобалау, техникалық спецификация мен мемлекеттік, әлеуметтік нысандардың Шағын жобаларын жүзеге асыру бойынша тендерге тендерлік құжаттамалар жасауды қосқанда, техникалық жұмыстарды дайындау мен орындалуын бақылау;
 • Техникалық консультантпен жұмыс, мемлекеттік ұйымдармен, сондай-ақ, консультант және мердігерлермен өзара әрекетті қамтамасыз ету мен міндеттерді анықтау;
 • Болжалды техникалық шешімдер мен олардың таңдау крийтерийіне сәйкестігін қосқанда, энергиялық аудит бойынша есептерге шолу;
 • Шағын жобаларды таңдауға қатысу;
 • Шағын жобалар үшін келісімшарт жасау, сондай-ақ, олардың пайдалануға берілуін бақылау;
 •  Құрылыс нормалары мен инженерлік стандарттардың сақталуын қамтамасыз ету;
 • Энергияның қол жеткізілген үнемделуі бойынша есептерді қосқанда, жұмыс нәтижелеріне бағалау жүргізу;
 • Қызығушылық білдірген тараптармен консультация және техникалық міндеттерді дайындау бойынша консультацияны қосқанда, техникалық көмек бойынша жұмыс шеңберінде консультанттар жұмысын дайындау, шолу мен басқару;
 • Шағын жобаны жүзеге асырған соң бағалау жүргізу, энергия үнемдеу бойынша нақты және жоспарлық көрсеткіштерді тексеру, сондай-ақ, қажет болған жағдайда техникалық іс-шараларды түзету бойынша ұсыныстарды жасау;
 •  Экология мен қоршаған ортаға әсерді бағалау саласындағы сұрақтарды жалпы үйлестіру;
 • Қоршаған ортаға әсерді бағалау/бақылау;
 • Экологиялық көзқарас тұрғысынан шағын жобалардың сәйкестігін бағалау;
 • Жоба бойынша қоршаған ортаны басқару бойынша нобайлы құжатқа сәйкес шағын жобаларды экологиялық таңбалау және скрининг және оларды әрі қарай жүзеге асыру;
 •   Әр таңдалған шағын жоба бойынша қоршаған ортаны басқару жоспарын жасау;
 • Жаңарту бойынша жұмыстарды жүргізген кезде шағын жобалардың экологиялық аудиті мен мониторингін жүргізу;
 • Қоршаған ортаны басқару бойынша Нобайлы құжатқа сәйкес есеп жасау, кішігірім және жарты жылдық есептерді дайындау;
 • Экология сұрақтары бойынша ақпараттандыру (соның ішінде, Жоба аясында қолданылатын экологиялық критерийлер бойынша, қоршаған ортаға әсерді бағалау сұрақтары бойынша міндеттемелер туралы ақпараттандыру, т.б.).

Біліктілік:

 • Инжиринг, әсіресе, механика, электр энергетикасы, құрылыс саласында бакалавр дәрежесі. Осы саладағы магистр дәрежесіне басымдылық беріледі;
 • Энергетика және/немесе құрылыс саласында кем дегенде 5 жыл жұмыс өтілі;
 • Энергия үнемдеу сұрақтарын қамтитын инженерлік немесе құрылыс жобаларында кем дегенде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 •  Жобалауда, техникалық спецификация/смета/жұмыс көлемі, құрылысты қадағалаудағы жұмыс тәжірибесі;
 • Энергия үнемдеу әдістері мен қағидаларын білу; қолданылатын отынның деректерін талдау; әлеуетті шағын жобалардың энергияны үнемдеуінің техникалық және экономикалық әлеуетін бағлау; техникалық көзқарас тұрғысынан ЭЭ бойынша бизнес-жоспарды терең бағалау; энергия аудитті бақылау мен жүргізе білу қабілеті. Экологиялық білім мен жүргізу тәжірибесі (басымдылық болып табылады);
 •   Microsoft, Excel, Word, Outlook, PowerPoint бағдарламалық қамтамасыз етуді, сондай-ақ,  AutoCAD, MathCAD сынды бағдарламаларды білу;  
 • Ағылшын тілін білу (басымдылық болып табылады);
 • Тез тіл табыса алу мен көпшілдік.

 Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

 Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекенжайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 3 желтоқсан 18:30-дан кешікпей жіберілуі тиіс.

Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс.  

Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман


Қызығушылық білдіруге шақыру
Консультациялық қызметтер


Қазақстан Республикасы
 «Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы
Консультациялық қызметтер

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  Консультациялық қызметтер:

 «Энергиятиімділік бойынша кіші маман»

Атқарымдық міндеттер:

 • ЭЭ бойынша аға маманның басқаруымен жобалық құжаттарды қарау, консультанттармен кездесу мен келіссөздер ұйымдастыру;
 • Есептердің уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;
 • Жоба бойынша есеп дайындау мен мониторингілеу;
 • Жұмыс сапасын қадағалау мен бақылауға қатысу. 

Біліктілік:

 • Инжиринг, әсіресе, механика, электр энергетикасы, құрылыс саласында бакалавр дәрежесі. 
 • Энергетика саласында кем дегенде 2 жыл, энергиятиімділік саласында 1 жыл жұмыс өтілі;
 •   Аналитикалық машық, деректерді базасын жүргізу;
 • Ағылшын тілін жақсы меңгеру; 
 • Тез тіл табыса алу мен көпшілдік.

  Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).  

 Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекенжайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 3 желтоқсан 18:30-дан кешікпей жіберілуі тиіс.

  Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

 

Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман


 

Қайта хабарландыру
Қызығушылық білдіруге шақыру

Консультациялық қызметтер

Қазақстан Республикасы

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

Консультациялық қызметтер

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  Консультациялық қызметтер:

«Жобаны іске асыру тобының менеджері».

Атқарымдық міндеттер:  

«Басшылық: Бүкіләлемдік банк несие алушылары үшін консультант таңдау мен жалдау» және «МБРР қарыз бойынша және МАР гранттары мен несиелері бойынша Бүкіләлемдік банк несие алушыларының тауар, жұмыс және консультациялық кеңес сатып алу» Басшылығына сәйкес, төмендегіні қосқанда сатып алуларды басқару: 

 • Жобаны жүзеге асыру үшін қажетті жұмыстарды, тауар мен қызметтерді иелену бойынша сатып алу жоспарын жасау;
 • Банк процедураларына сәйкес ұлттық газеттерде, БҰҰ сайтында сатып алулар турады хабарлама жариялау, қызығушылықты білдіру туралы Сұраныс пен сатып алуды жүргізу туралы хабарландырулар дайындау;
 •  Бағалау сатысында конкурстық ұсыныстарды дұрыс қарамау тәуекелін азайта отырып, техникалық сарапшылар дайындаған техникалық ерекшеліктерді шолу мен толықтай аяқтау;
 • Тендерлік құжаттаманы, Банк талаптарына сәйкес ұсыныс сұраныстары мен өзге де құжаттарды дайындау;
 • Тендер алдындағы кездесулер немесе ұсыныс беруге дейінгі кездесуді (егер қажет болса) қосқанда, сауда жүргізу мен таңдау процесі, кеңес беру, өтініштерді қарау, т.б.;
 • Техникалық және коммерциялық бағалау жүргізу, сондай-ақ, тендерлерді бағалау есептерін дайындау;
 • Қажет болған жағдайда,  тәжірибе мен сәйкесінше біліктілікті есепке ала отырып, консультациялық қызметті сатып алу үшін қысқаша тізім немесе жеткізушілердің тізімін жасау;
 • Келіссөздерге қатысу және келісімшартқа қол қою процедурасына ықпал ету;
 • Жалпы әкімшіліктік басқару мен мониторинг;
 •  Ескертулерді қосқанда, сатып алу мен нақтылықты қамтамасыз етуге  сәйкес алдын ала қарауға арналған барлық тендерлік құжаттаманы Банктің алу кепілдігі;
 • Есеп жасау мен жүргізу, құжаттарды бақылауды жүйелендіру мен мониторинг, ЖІАТ ішінде сатып алуларды жүргізу мен процедураларда немесе тұжырымдарда олқылықты түзету немесе қажетті келісімдерді үйлестіруді жүргізуге бақылауды орнату;
 • Банк талаптарына сәйкес байланысты ұсыну бойынша ақпаратты уақтылы жариялау;
 •  Алынған тауарлар мен орындалған жұмыстарды жеке қарауға әсер ету;
 • Тауар, жұмыс пен қызметті жеткізуге шарт бойынша төлем құжаттарын тексеру;
 • Сатып алуға қамтылған Жоба персоналының қызығушылықтары шиеленісінің жоқтығына кепілдік;
 • Тіркеу мен жазылу, Банктің хабарламасы мен жауап дайындауды қосқанда, сатып алу процесімен байланысты шағымдарды қарау;
 • Сатып алу бойынша есеп дайындау;
 • ЭЭДИ/ЖІАТ персоналын сатып алуға үйрету бойынша жоспар дайындау.

Біліктілік

 • Бизнес, экономика, қаржыны жүргізу саласының немесе сәйкес саланың бакалавр дәрежесі. Магистр дәрежесіне басымдылық беріледі; 
 • Бүкіләлемдік банк қаржыландыратын жобалардағы сатып алу мен консультациялық кеңес саласында кем дегенде бір жыл жұмыс өтілі;
 • Тендерлік құжаттар мен техникалық ерекшеліктерді қосқанда, сатып алулар бойынша, сондай-ақ, сатып алуды жоспарлаудың халықаралық/ұлттық конкурстарын жүргізу бойынша кем дегенде 2 жыл жұмыс өтілі;
 •  Үздік коммуникациялық машықтар;
 • Үздік компьютерлік машықтар;
 • Орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеру.

Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

  «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды дербес консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылығын білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекендайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 28 қарашада 18:30-дан кешікпей жіберілуі тиіс. 

Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

Адрес:

 Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман

 


Қайта хабарландыру
 Қызығушылық білдіруге шақыру

Консультациялық қызметтер

 

Қазақстан Республикасы

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы

Консультациялық қызметтер  

 

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  

Консультациялық қызметтер:

 «Жобаны іске  асыру тобының сатып алу бойынша маманы».

 

Атқарымдық міндеттер:

 

 • Бухгалтерлік есеп саясаты, Жобаны басқару бойынша нұсқаулық, қаржылық есеп түрлері, бюджеттеу мен бақылау, ішкі бақылау, жоба аудитінен тұратын Операциялық басшылықтың Қаржы бөлімі институты мен Банктің алдын ала келісімімен қолдау және жаңарту;
 • Жобаны іске асыру мен сатып алу жоспарына сәйкес Жоба бюджетін басқару;
 • Бюджеттік бақылауды қамтамасыз ету, Жоба бойынша уақтылы төлемдерді қамтамасыз ету;
 • Жобаның арнайы (алғытөлемдік) есебін және әр жоба бойынша өзге есептерді басқару;
 •   Банк процедураларына және жергілікті заңнамаға сәйкес Жоба бойынша шығындарды есепке алуды қамтамасыз ету, оларды қаржыгерлерге ұсынғанға дейін  қаражатты шешуге өтініш беруді қамтамасыз ету;
 • Жобаның мониторингі мен қаржылық есеп, аралық есептер (АЕ) мен талаптарға сәйкес өзге де сәйкесінше есептерді ұсыну;
 •  Шараларды жою бойынша жобалық нұсқаулықтарды басқарудағы ұсыну мен жоспарланған және ағымдағы қызметті талдау;
 •  Жоба ресурстары мен шығындары бойынша есептерді тексеру үшін қаржылық басқарудың электрондық жүйесін жүргізу және жаңарту, қаржылық басқаруға сәйкес қаржы есептерін құрастыру;
 • Қордың тұрақты ағынына сәйкес қажетті құжаттаманы беру үшін банк есебі мен уақытша дайындықтар үшін алдын ала салыстыруды қамтамасыз ету;
 • Төмендегілерді қадағалауды қосқанда, жобаның қаржылық тараптарының басқаруы:

 - сатып алу тәртібі, талаптар мен бюджетке сәйкес келісім

- Банкке ұсыну үшін барлық тендерлік құжаттаманың қаржылық аспектілері

- қаржылық қызмет пен барлық келісімшарттардың оларға қол қойылғанға дейінгі төлем шарттары; қажетті шоттар мен келісімшарт жағдайында растайтын құжаттарды алған соң төлем шотын бекіту

 - Басшылыққа Хатта көтерілген сұрақтар мен аудиттің барлық талаптарын негізге ала отырып, жобалық есептердің уақытша аудитін қамтамасыз ету бойынша аудит бойынша уақытша баяндамаларды Банкке ұсыну

 • Жоба Процедурасын қаржылық басқаруды бақылау;
 • Қаражат шығыны бойынша жоспарды дайындау мен реттеу;
 • Бүкіләлемдік банк ережелеріне сәйкес есеп жүйесін ұйымдастыру;
 • Ашық шотты банкпен үйлестіру;
 • Сұраныстар  және Бүкіләлемдік банкке жіберілген кері қайтарылған өзге өтініштерді дайындау;
 •  Деректер базасын дайындау бойынша ИДМ нұсқаулығы және мемлекеттік мекемелерде энергетика мен әлеуетті үнемділікті пайдалану үшін көмек.

Біліктілік:

 • Бухгалтерлік есеп, қаржылық немесе баламалы саладағы бакалавр дәрежесі. Магистр дәрежесіне басымдылық беріледі;
 •  Қаржы басқармасында кем дегенде 5 жыл жұмыс қтілі;
 • Мемлекеттік есеп пен бухгалтерлік есеп жүргізуде тәжірибесі;
 • Қор бойынша; Бүкіләлемдік банк жобалары немесе өзге халықаралық институттар қаржыландыратын жобалардағы қаржылық басқару немесе басқарушы лауазымдағы тәжірибесі; 
 •   1С бағдарламасын білу;
 • Қазақстандағы салық саласы мен қаржылық реттеудегі жұмыс өтілі;
 •  Тез тіл табыса алу мен көпшілдік.
 •  Кесте мен деректер базасын дайындауға бейім үздік компьютерлік машықтар; 
 • Орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгеру.

 Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекенжайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2014 жылғы 28 қараша 18:30-дан кешікпей жіберілуі тиіс.

Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс.  

 Мекенжай:

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ
Астана қ. Кенесары көш., 40-үй, «7 Континент» БО
Эл. пошта: msatkhozhin@mail.ru, keep@kazee.kz
Тел.: 8 7172 96 86 11 – Мұхтар Сатхожин, сатып алу бойынша маман

 


 Қызығушылық білдіруге шақыру
Консультациялық қызметтер


Қазақстан Республикасы
 «Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы
Консультациялық қызметтер

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

  Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  Консультациялық қызметтер:

 «Энергиятиімділік бойынша аға техникалық маман»

Атқарымдық міндеттер:

 • Энергиялық аудит, жобалау, техникалық спецификация мен мемлекеттік, әлеуметтік нысандардың Шағын жобаларын жүзеге асыру бойынша тендерге тендерлік құжаттамалар жасауды қосқанда, техникалық жұмыстарды дайындау мен орындалуын бақылау;
 • Техникалық консультантпен жұмыс, мемлекеттік ұйымдармен, сондай-ақ, консультант және мердігерлермен өзара әрекетті қамтамасыз ету мен міндеттерді анықтау;
 • Болжалды техникалық шешімдер мен олардың таңдау крийтерийіне сәйкестігін қосқанда, энергиялық аудит бойынша есептерге шолу;
 • Шағын жобаларды таңдауға қатысу;
 • Шағын жобалар үшін келісімшарт жасау, сондай-ақ, олардың пайдалануға берілуін бақылау;
 •  Құрылыс нормалары мен инженерлік стандарттардың сақталуын қамтамасыз ету;
 • Энергияның қол жеткізілген үнемделуі бойынша есептерді қосқанда, жұмыс нәтижелеріне бағалау жүргізу;
 • Қызығушылық білдірген тараптармен консультация және техникалық міндеттерді дайындау бойынша консультацияны қосқанда, техникалық көмек бойынша жұмыс шеңберінде консультанттар жұмысын дайындау, шолу мен басқару;
 • Шағын жобаны жүзеге асырған соң бағалау жүргізу, энергия үнемдеу бойынша нақты және жоспарлық көрсеткіштерді тексеру, сондай-ақ, қажет болған жағдайда техникалық іс-шараларды түзету бойынша ұсыныстарды жасау;
 •  Экология мен қоршаған ортаға әсерді бағалау саласындағы сұрақтарды жалпы үйлестіру;
 • Қоршаған ортаға әсерді бағалау/бақылау;
 • Экологиялық көзқарас тұрғысынан шағын жобалардың сәйкестігін бағалау;
 • Жоба бойынша қоршаған ортаны басқару бойынша нобайлы құжатқа сәйкес шағын жобаларды экологиялық таңбалау және скрининг және оларды әрі қарай жүзеге асыру;
 •   Әр таңдалған шағын жоба бойынша қоршаған ортаны басқару жоспарын жасау;
 • Жаңарту бойынша жұмыстарды жүргізген кезде шағын жобалардың экологиялық аудиті мен мониторингін жүргізу;
 • Қоршаған ортаны басқару бойынша Нобайлы құжатқа сәйкес есеп жасау, кішігірім және жарты жылдық есептерді дайындау;
 • Экология сұрақтары бойынша ақпараттандыру (соның ішінде, Жоба аясында қолданылатын экологиялық критерийлер бойынша, қоршаған ортаға әсерді бағалау сұрақтары бойынша міндеттемелер туралы ақпараттандыру, т.б.).

 

Біліктілік:

 • Инжиринг, әсіресе, механика, электр энергетикасы, құрылыс саласында бакалавр дәрежесі. Осы саладағы магистр дәрежесіне басымдылық беріледі;
 • Энергетика және/немесе құрылыс саласында кем дегенде 5 жыл жұмыс өтілі;
 • Энергия үнемдеу сұрақтарын қамтитын инженерлік немесе құрылыс жобаларында кем дегенде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 •  Жобалауда, техникалық спецификация/смета/жұмыс көлемі, құрылысты қадағалаудағы жұмыс тәжірибесі;
 • Энергия үнемдеу әдістері мен қағидаларын білу; қолданылатын отынның деректерін талдау; әлеуетті шағын жобалардың энергияны үнемдеуінің техникалық және экономикалық әлеуетін бағлау; техникалық көзқарас тұрғысынан ЭЭ бойынша бизнес-жоспарды терең бағалау; энергия аудитті бақылау мен жүргізе білу қабілеті. Экологиялық білім мен жүргізу тәжірибесі (басымдылық болып табылады);
 •   Microsoft, Excel, Word, Outlook, PowerPoint бағдарламалық қамтамасыз етуді, сондай-ақ,  AutoCAD, MathCAD сынды бағдарламаларды білу;  
 • Ағылшын тілін білу (басымдылық болып табылады);
 • Тез тіл табыса алу мен көпшілдік.

 Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ.

 

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

 Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекенжайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2015 жылғы 20 ақпан 18:30-дан кешікпей жіберілуі тиіс.

Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс.  

  Мекенжай:

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы.

Астана қ. Иманов көш., 19-үй, «Алма-Ата» БО, 9-қабат, 904-кеңсе.
Эл.пошта: nkaulanova_keep@kazee.kzsrop@mail.ru7984392@mail.ru

Тел.: 8 7172 78 73 91 (ішкі 211) – Кауланова Нурия, сатып алу бойынша маман


 Қызығушылық білдіруге шақыру
Консультациялық қызметтер


Қазақстан Республикасы
 «Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы
Консультациялық қызметтер

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің  (бұдан әрі – Министрлік) тұлғасы Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру бойынша (бұдан әрі – Жоба) жобаны іске асыруды жоспарлайды. Жоба Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік  (SDC) бойынша Басқарма гранты қаражаты есебінен қаржыландырылады. Жоба бойынша жүзеге асыру агенттігі «Электр энергетикасы мен энергетиканы дамыту институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ болып табылады. Жоба екі құрамбөліктен тұрады: (а) мемлекеттік және әлеуметтік нысандарға ЭЭ демонстрациялық жобаларын енгізу мен дамыту және (б) техникалық көмек көрсету.

Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Жобаны іске асыру тобы  (бұдан әрі – ЖІАТ) құралатын болады.

 Бұл гранттың қаражатының бір бөлігі келесілерге жұмсалады.  Консультациялық қызметтер:

 «Энергиятиімділік бойынша кіші маман»

Атқарымдық міндеттер:

 •  ЭЭ бойынша аға маманның басқаруымен жобалық құжаттарды қарау, консультанттармен кездесу мен келіссөздер ұйымдастыру;
 • Есептердің уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;
 • Жоба бойынша есеп дайындау мен мониторингілеу;
 • Жұмыс сапасын қадағалау мен бақылауға қатысу. 

Біліктілік:

 • Инжиринг, әсіресе, механика, электр энергетикасы, құрылыс саласында бакалавр дәрежесі. 
 • Энергетика саласында кем дегенде 2 жыл, энергиятиімділік саласында 1 жыл жұмыс өтілі;
 •   Аналитикалық машық, деректерді базасын жүргізу;
 • Ағылшын тілін жақсы меңгеру; 
 • Тез тіл табыса алу мен көпшілдік.

  Жоба аясында толық жұмысбастылық ұсынылады. Қызметтер жаңғырмалы жылдық келісімшарт негізінде көрсетілетін болады. Төлем ай сайын жүргізілетін болады. Жұмыс орны: ҚР, Астана қ. 

 «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ заңды жеке консультанттарды өз қызметтерін ұсынуға қызығушылық білдіруге шақырады. Қызығушылық білдірген консультанттар аталған қызметті көрсеті үшін олардың біліктілігін білдіретін ақпаратты ұсынулары тиіс (қызығушылық білдіру туралы хат, олардың жалпы біліктілігі мен тәжірибесіне қатысты ақпараттан тұратын хат, баламалы қызметті орындауды сипаттау, тіл білу, т.б.).  

Консультантты таңдау Бүкіләлемдік Банк Нұсқаулығында баяндалған процедураларға сәйкес орын алатын болады: Бүкіләлемдік банктің қарыз алушыларының консультант таңдауы мен жалдауы (2011 ж. қаңтардағы редакция). 

Қызығушылық білдірген консультанттар төменде көрсетілген мекенжай бойынша барынша нақты ақпарат ала алады.

Қызығушылық білдірудің қол қойылған және сканерленген түрі төменде көрсетілген мекенжайға (дербес немесе пошта немесе факс немесе эл/пошта бойынша) 2015 жылғы 20 ақпан 18:30-дан кешікпей жіберілуі тиіс.

  Қызығушылық білдіру, түйіндеме мен өзге де құжаттар орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. 

   Мекенжай:

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы.

Астана қ. Иманов көш., 19-үй, «Алма-Ата» БО, 9-қабат, 904-кеңсе.
Эл.пошта: nkaulanova_keep@kazee.kzsrop@mail.ru7984392@mail.ru

Тел.: 8 7172 78 73 91 (ішкі 211) – Кауланова Нурия, сатып алу бойынша маман

Мекенжай:

«Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ

«Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасы.

Астана қ. Иманов көш., 19-үй, «Алма-Ата» БО, 9-қабат, 904-кеңсе.
Эл.пошта: nkaulanova_keep@kazee.kzsrop@mail.ru7984392@mail.ru

Тел.: 8 7172 78 73 91 (ішкі 211) – Кауланова Нурия, сатып алу бойынша маман

 

 


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow