Жаңалықтар

Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің бірінші вице-министрі Алберт Раудың бұйрығымен кейбір заң жобаларын жүзеге асыруға қажетті заңға тәуелді нормативтік-құқықтық актілер тізбесі бекітілді

30 қаңтар 2012 ж.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында аккредиттеу Ережесін бекіту туралы,

 • Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың электр желісінде қуат коэффициентінің нормативтік мәндерін бекіту туралы,
 • Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру және жүргізу Тәртібін бекіту туралы,
 • Мемлекеттік энергетикалық тізілім операторын айқындау туралы,
 • Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша жергілікті атқару органдары қызметін бағалау тетіктерін бекіту туралы,
 • Үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың және олардың қоршау конструкцияларының бөлігі болып табылатын элементтерінің энергия тиімділігі жөніндегі талаптарды белгілеу туралы,
 • Көліктің энергия тиімділігі бойынша талаптарды белгілеу туралы,
 • Электр қозғалтқыштарының энергия тиімділігі бойынша талаптарды белгілеу туралы,
 • Үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергия тиімділігі класын айқындау және қайта қарау қағидасын бекіту туралы,
 • Энергия аудитін жүргізу тәртібін және энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүргізу тәртібін бекіту туралы,
 • Үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың жобалау алдындағы және (немесе) жобалау құжаттамасына қойылатын энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі талаптарды бекіту туралы,
 • Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы үлгі келісімді бекіту туралы, энергия аудитінің қорытындысы бойынша Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектісі әзірлейтін, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы,
 •  Энергия аудитін және (немесе) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ, энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру жөніндегі оқу орталықтарының қызмет тәртібін айқындау туралы,
 • Орталық атқарушы органдардың энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуы жөніндегі есептерінің нысанын және оларды ұсыну мерзімдерін бекіту туралы,
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы заңнамаға сәйкесведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін, жылдық тексеру жоспарларын бекіту туралы,
 • энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы бұзушылықтарды жою туралы ұйғарым нысанын бектіу туралы,
 • энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы,
 • энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін комиссия құрамын және қызмет тәртібін бекіту туралы.

ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow