Жаңалықтар

«Энергия тиімділігін өлшеу және тексеру. Энергия ресурстарын үнемдеуін есептеу»

07 қазан 2016 ж.
«Энергия тиімділігін өлшеу және тексеру. Энергия ресурстарын үнемдеуін есептеу»

7 қазанда «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу Институты» АҚ-нын қызметкерлері «Энергия тиімділігін өлшеу және тексеру. Энергия ресурстарын үнемдеуін есептеу» тақырыбындағы оқу семинарына қатысты.

Семинарды - Мукумов Ремир Эркинович өткізді, Ресейде энергетикалық әсерін өлшеу және тексеру (CMVP) саласындағы бірден бір сертификатталған кәсіби маман, Энергия сервистік компаниялардың РАЭСКО қауымдастығының Бас директордың орынбасары, Энергия үнемдеу бойынша ЮНИДО Ұлттық сарапшысы, энергия сервистік келісімшарттар саласындағы БҰҰДБ сарапшысы, ГОСТ Р 56743-2015, энергия тиімділігін өлшеу және тексеру авторларының бірі.

Семинар жүргізу барысында келесі тақырыптар қарастырылды:

 • · Өлшеу және тексеру терминологиясы;
 • · Өлшеу және тексеру жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру процесі;
 • · Өлшеу шекарасын анықтау;
 • · Базалық және есептік кезеңде өлшем өткізу кезеңінің ұзақтығын анықтау;
 • · Базалық желісін және түзету факторлары мен салыстырмалы қалыптастыру шарттарын анықтау;
 • · Өлшеу және тексеру тәсілдері, оңтайлы тәсілді таңдау қағидаттары;
 • · А және В әдісі - таңдалған аймақта энергия үнемдеу жобаларын жүзеге асыру жағдайлары;
 • · C әдісі  - өлшеу объектісі бойынша энергия үнемдеу жобасын жүзеге асыру;
 • · Д әдісі - математикалық модельдеу әдістерін қолдану;
 • · Энергетикалық тиімділігін және оның мазмұнын өлшеу және тексеру жоспары;
 • · Өлшеу және тексеру бойынша есептеу рәсімдері;
 • · Энергия ресур бағасынын өзгеруін есептеу рәсімдері;
 • · Базалық желілердің тұрақсыз түзетулер рәсімдері;
 • · Өлшеу және тексеру бойынша іс-шаралардың шығыстарын бағалау.

Семинар қатысушыларға энергия үнемдеуді өлшеу және тексеру әдіснамасыннын анықтамаларын және негізгі терминдерді меңгеруге бірегей мүмкіндігімен қамтамасыз етті.

Семинар барысы бойынша өнеркәсіптік кәсіпорындарында және бюджеттік секторда нақты жобалар үшін энергия тиімділігін өлшеу және тексеру жүйесін құру мысалдары қарастырылды.

Семинар соңында салтанатты түрде Институт қызметкерлеріне «Энергия тиімділігін өлшеу және тексеру. Энергия ресурстарын үнемдеуін есептеу» курсы тыңдалған туралы Сертификаттар берілді.


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow