Сапа менеджменті жүйесі

Сапа менеджменті жүйесі

2022 сертификаттары   

«Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» Акционерлік қоғамының сапа саласындағы саясаты

«Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – АҚ) –Қазақстанның заманауи және жетік сараптама ұйымы болып табылады.

АҚ басты басымдылығы: сапасы жоғары қызмет көрсетумен объектілерінің және жобалардың қауіпсіздігін және энергия тиімділігін арттыру.

АҚ сапа саласындағы саясаттың басым бағыттары:

-  АҚ қызметін тұрақты жақсартуға, тұтынушылардың орнатылған және күтілетін талаптарын толығымен қанағаттандыруға  бағытталған;

-  АҚ жұмысшыларының кәсіби біліктілігін, құзыреттілігін және білгірлігін тұрақты арттыру;

-  энергетикалық сараптаманы және энергия аудитін жүргізу, энергия менеджменті жүйесін енгізу және өндірістік қауіпсіздік саласында озық отандық және шетел жетістіктерді қолдана отырып, ұйымдарға қызмет көрсетуді жетілдіру;

-  АҚ сараптамамалық әлеуетінің жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету;

-  қызмет көрсету спектірін кеңейту;

-  отандық және шетел ұйымдармен ынтымақтастықты оңалту.


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow