«Қазақстанда энергиялық тиімділігін арттыру» жобасы

«Қазақстанда энергиялық тиімділігін арттыру» жобасы

Жалпы ақпарат

Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігі Бүкіләлемдік банкпен бірлесіп «Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» жобасының іске қосылғандығы туралы ресми жариялады.

2014 жылғы 18 маусымда Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қайта құрастыру мен Даму Халықаралық Банкі арасында Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 19 наурыздағы заңымен бекітілген «Қазақстандағы энергиятиімділікті арттыру» (бұдан әрі – Жоба) жобасы бойынша Грант туралы келісімге қол қойылды. 21,7 млн. АҚШ долларын құрайтын грант қаражатын Бүкіләлемдік банк басқарған Траст қоры арқылы Швейцариялық даму мен әріптестік бойынша агенттік ұсынды. Жобаның атқарушы агенттігі – Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің (ИДМ) еншілес ұйымы болып табылатын «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» (ЭЭДИ) АҚ.  

Жоба ауқымы

Аталған Жоба ғимараттардың энергиялық тиімділігін арттыру мен энергиятиімділік саласын тұрақты қаржыландыруи үшін жағымды ортаны ұлғайту үшін техникалық әсер көрсету бойынша қаржыландырудың баламалы үлгілерін енгізу мен іс-шараларды жүзеге асыруды пилоаттық енгізу жолымен Энергиятиімділік қорын дамытуға дайындау негізі болып табылады.

 Жобаны басқару мен жүзеге асыру мақсатында Бүкіләлемдік банк Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігінің (ИДМ) өзара әрекетімен «Электр энергетикасын  дамыту және үнемдеу институты» (ЭЭДИ) АҚ қарасты  Жобаны жүзеге асыру тобын құрастырды. Сол уақытта ИДМ жобаны жалпы үйлестіру мен басшылық етуге жауап берсе, күнделікті басқару мен жүзеге асыру бойынша міндеттемелер ЭЭДИ мен оның ЖІАТ жүктеледі.

 Жобаны жүзеге асыру сондай-ақ, энергиятиімділікті арттыру бойынша іс-шаралардың қаржылық өміршеңдігі  мен энергия шығындарын үнемдеуді көздейд, энергиятиімділіктің жариялалығы мен түсінігінің артуына, Жобаны жүзеге асыру тобының (ЖІАТ), ҚР Инвестиция және даму министрлігінің (ИДМ), қызметті жеткізушілер мен өзге тараптардың әлеуетін дамыту  мен энергетикалық аудит жүргізу әдістемесін жақсартуға себеп болады. Энергиятиімділікті арттыру мақсатты нысандардағы өмір мен еңбек жағдайына оң әсер көрсетеді.

 

                                                     energy_eff

Басты мақсаттар

Жобаны дамыту мақсаттары: 

(a)  Мемлекеттік және әлеуметтік маңызды нысандардағы энергиятиімділікті; 
(b) тұрақты энергетиканы қаржыландыру үшін жағымды ортаны жақсартуға бағытталған.

Жоба құрамбөлігі

Жоба екі құрамбөліктен тұрады:

1. Мемлекеттік және әлеуметтік  маңызы бар нысандардағы энергиятиімділікті арттыру бойынша демонстрациялық жобаларды жасау мен жүзеге асыру;

Аталған құрамбөлік аясында мемлекеттік нысандардағы (мысалы, мектеп, балабақша, аурухана, көшені жарықтандыру нысандары) энергиятиімділікті арттыру бойынша жобалар (шағын жобалар) энергия және өзге әлеуметтік пайдамен шығынды үнемдеуге көрнекі пайдамен (мысалы, ғимараттардағы барынша тұрақты және жайлы температура, оқушылардың сабақтан қалуының азаюы) қаржыландырылады. Үш жыл ішінде жыл сайын конкурстық негізде іріктелетін шағын жобалар жасалынып, жүзеге асырылатын болады. Алғашқы жылы бұл инвестициялар толықтай көлемде грант қаражаттары есебінен қаржыландырылса, келесі жылдары бенефициарлардан барынша тұрақты бағдарламаға ауысуды бастау үшін іріктеу критерийі ретінде қолданылатын қосымша қаржыландыру талап етілетін болады.

1. Техникалық жәрдем

Алғашқы жыл ішінде техникалық жәрдемді жүзеге асыру мыналарды қамтиды:

Бюджеттік саладан тұратын нарық пен энергия қызметтері мен тұрғын үй ғимараттарының өзара әсерін бағалау;

Веб-сайт жасау мен қоғаммен консультация бойынша семинарды қосқанда, ақпараттық компанияны;

Энергияның мемлекеттік тізілімі үшін энергиятиімділік бойынша есепті жетілдіру.

 

ЖІАТ байланыс деректері.

Лауазымы Аты-жөні Жұмыс телефоны Ұялы E-mail
1 Жобанын басқарушысы Буксукбаев Ербулат Анарбекович 72-93-78 8 701 929 71 72 eb-cpee@mail.ru 
2 Сатып алу бойынша маман Кауланова Нурия Губайдулаевна 72-93-78 8 707 918 00 79 srop@mail.ru
3 Қаржы маманы Нагызканова Ботакоз Тулегеновна 72-93-78 8 701 513 95 85 botakoz_astana@mail.ru 
4 Энергия тиімділік бойынша маман Тыныштыкбаев Нурсултан 72-93-81 8 701 707 25 52 nursultan_t83@mail.ru
5 Энергия тиімділік бойынша маман Кубегенов Руслан Бертаевич 72-93-81 8 701 774 86 22

rkubegen@mail.ru

rkubedegen@gmail.ru

6 Ассистент Омарбекова Айна Есентаевна 72-93-81 8 707 925 40 94 aina.omarbekova@mail.ru

«Қазақстанда энергиялық тиімділігін арттыру» жобасы


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow