Жаңалықтар

Глобалды жасыл өсу институті Қазақстандағы энергия тиiмдiлiгін арттыру бойынша кешенді жоспардың iске асыруында қатысады

11 сәуір 2012 ж.

2012 жылдың 10 сәуiрi «Қазақэнергиясараптама» АҚ (ҚР ИЖТМ) бас кеңседе Корея Глобалдi жасыл өсу (Global Green Growth Institute, GGGI) институттың өкiлдермен кездесу өттi. Кездесу барысында 2015 жылға дейiн елдiң энергиялық тиiмдiлiгін жоғарылату бойынша комплекстi жоспардың iске асырудың мәселелері талқыланды.

GGGI сарапшылар энергетика, металлургия, машина жасау, мұнай және газ секторы, мұндай салалардағы энергияаудитті өткiзуi бойынша мамандандырылған әдiстемелерді Қазақстан үшiн жасайтын болады. Сонымен бiрге, институттың мамандары, Корея тәжiрибесiмен сүйене, Қазақстан үшiн энергия үнемдеу институтының өз көрiнулерiнiң көрсетедi,  қайда құрылымды, қызметтiң түрлерi, институттың дамытуын перспективалы бағыттар, сонымен бiрге көп басқасыкөрсетіледі. Глобалдi жасыл өсудi институттың жұмыстарының Қазақстанындағы ақырғы нәтижелерi Қазақстан кәсiпорындары үшiн энергия үнемдеу бойынша семинары 2012 жылдың 25 мамырдаұсынылады.

Анықтама

Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері - энергетикалық ресурстарды жылына шартты отынның бір мың бес жүз және одан көп тоннаға барабар көлемінде энергетикалық ресурстар тұтынатын жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар, сондай-ақ мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектордың субъектілері;

Жылына бір мың бес жүз және одан көп тоннаға барабар шартты отын көлемінде энергетикалық ресурстарды тұтынатын Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері энергия менеджменті бойынша халықаралық стандарттың талаптарына сәйкес энергия менеджментінің жүйесін құруға, енгізуге және оның жұмысын ұйымдастыруға міндетті.

Мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері, осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап үш жыл ішінде энергия аудитін жүргізу нәтижелері бойынша қорытынды алуға міндетті, әрбір бес жылда кемінде бір рет міндетті энергия аудитінен өтеді (16-бап.) энергия аудиттің оның қорытындылары бойынша шараларының ескеретiн сөзсiз қуат жинағының қолдану айқындалған потенциалдары жоспарын жасау.

МЭТ субъекттер жыл сайын мекеме бойынша мәлiметтi МЭТ операторына  ұсыну керек (9-шы баптың 1-шi тармағына сәйкес).

GGGI глобалдi жасыл өсу институты - халықаралық ғылыми зерттеу орталық,қай негiзгi қызметі жаңа экономикалық өсудi үлктi қолдау болып табылады,«жасыл өсу»деп бүгiн белгiлi. Ұлттық және жергiлiктi стратегиялар және жасыл өсудiң төңiрегiдегi саясатты жасап жүзеге асырылу үшiн, GGGI ауыспалы және дамитын экономикамен көп елдерге қолдау етеді.


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow