Жаңалықтар

Қарағанды өкілдігі «Куу-Чекинский» УД «Борлы» разрезі борттарының есептеуін және тұрақтылығын бағалауды жүргізеді


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow