Жаңалықтар

Жаңа сарқылмас қуат көзi мүмкiндігінің шекарасы жылжытады

12 наурыз 2014 ж.

Физиктермен ұсынған әдiс Контринтуитивный жылу динамиканың заңдарына қайшы келмейдi. Онымен сәйкестiкте энергия жерде және суық ғарыш қыздырылған дененiң аралығында температурада айырмашылықтың есебiне жиналады. Бапта бұл энергияны көмегiмен жиюға болатын екi тәсiлдеме сипатталған. 

Бiрiншi әдiс бөлiгi әр түрлi температурасы болатын құрылғының жасауында негiзделген. Температуралардың айырмашылығының есебiне электр оңай алынсын - үшiн бұл әйгiлi термоэлектриялық өндiргiштер бар болады. Авторларды маңызды идея ғарышқа инфрақызыл сәуле шығарудың есебiне суық құрылғының бiр бөлiгiнiң температурасын төмендететiндiгiнде. Физиктердiң есептеулерiне арналған, қорыта келгенде ауданның шаршы метрге бiрнеше ваты алуға болады. 

Екiншi әдiс диод және кедергi электр тiзбегiнде жылулық шуды қолдануда негiзделген. Кедергiнiң температурасы (ток ол арқылы жақшаң жүредi) диодтың температурасы қашан жоғары, бұл кернеудiң шынжырында пайда болуға алып келедi. Бұл кернеудi пайдаланатындай етiп кедергi үшiн ғарышқа инфрақызыл толқындарды таратқан тиiмдi антенна болуы керек. Авторлары жасалған өндiргiш бұл қағидаттарында микроскоптық диодтық - резистор шынжырларын үлкен санның панель массивi жиюлы сияқты аужайлайды.

Ғалым энергияның алуын екi тәсiл күн батареялары бар комбинацияда пайдалануға ұсынады. Авторлардың сөздерi бойымен, бұл есепке олардыңның тиiмдiлiгi панель түнде керi өткен үлкейтедi, тәртiп «нұр шашушы». Жанында автор бұл анықтамайды, ұқсас функция күн батарея қаншалықты күрделi жабдықтайды және болуы мүмкiн бе?

Тиiмдi  - бұл экономика.

 

http://lenta.ru


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow