Жаңалықтар

«Қазақэнергиясараптама» АҚ Ақтөбе өкілдігінде техникалық ережелер бойынша электр энергия тұтынушылардың білімдер тексеру бойынша кабинет жабдықталған.

02 қазан 2012 ж.

Ақтөбе өкілдігінде ЭҚЕ, ТПЕ және ҚТЕ бойынша электр энергия тұтынушылардың білімдер тексеру бойынша кабинет жабдықтаған. Кабинет ЭҚЕ, ТПЕ және ҚТЕ бiлiмдердiң тексерудi хаттаманың жасауы үшiн оператордың компьютерiне тестеудiң нәтижелерiн жіберу мүмкiндiкпен электрондық тестеудiң бағдарламасы бар қазiргi компьютерлерiмен жабдықтаған.Сонымен қатар кабинет видео-дыбыстық бақылаулар камерамен жабдықталған. Iскерлiк сараптауды өткiзудi автоматтандыру және iскерлiк сараптауды процесстiң мөлдiрлiгiнiң қамтамасыз етуiне арналған адым жасалынған.


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow