Жаңалықтар

2012 жылға арналған «Қазақэнергиясараптама» АҚ-ның мемлекеттік сатып алу жоспарының жобасы құрылды

27 желтоқсан 2011 ж.

ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow