Жаңалықтар

Қазақстанда алғаш рет «Ғимараттардағы энергия аудит және энергия тиімділік шараларын енгізуінің экономикалық тұрғыдан дәлелдеу» атты семинар-тренингі өтті

26 қазан 2012 ж.

Тренингтiң ұйымдастырушылары болып INOGATE  бағдарламасы аясында «Қазақэнергиясараптама» АҚ мен Еуропа Одағының «Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдерінде энергия үнемдеу бастамасы» (ESIB) атты жобасы шықты.  

Семинардыңжетекшiсi – Роберто Ло Чичеро Вайна. Семинардыңқатысушылары Марк Беланжер - ESIB, техникалықсарапшы, Наталья Совкуцан - ESIB, техникалықсарапшы, семинардыңмодераторлары болып «Қ» АҚ энергия тиімділік департаментінің директоры Әлібаев Олжас Әділұлы, және де семинарда Павлодар, Қарағанды, Семей, Шығыс Қазақстан, Екібастұз өкілділіктерінің мамандары, «КазЦентрЖКХ» АҚ Павлодар облысы бойыншафилиаланың мамандары. Семинар бағдарламасы жылулық энергияның тұтыну жүйелерi мен ғимараттардың, құрылыстардың  энергетикалық тексерулерiнің, олардың энергиялық тиiмдiлiгiнiң жоғарылатуы бойынша ортақ жолдарды және есептеулер мен тексерулердi iс жүзiнде жүргізу әдiстерін көрсету.

Семинардың өту барысында:

- энергия үнемдеуді, энергия қорларын тұтыну мөлшерлерін, энергетикалық тексерулердiң нәтижелерiн iске асыру жолын,

- ғимараттар мен құрылыстарға жылулық энергияның тұтынылуын есептеу әдістері және энергия қорларын үнемдеу көрсеткіштерін анықтау шаралары ұсынылды. 

- ғимараттар мен құрылыстарды тексеру әдiстерi iске асырылып, жылулық энергиясын қолдану бойынша ұсыныстармен бірге сараптама берілді.

Барлық қатысушыларға семинардың соңында азаматтық ғимараттарда энергия аудитін өткізуге кұқық беретін еуропалық стандарттағы сертификаттар тапсырды. 

DSC_4337


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow