Энергия үнемдеу және энергия тиімділік бойынша аналитика орталығы

Энергия үнемдеу және энергия тиімділік бойынша аналитика орталығы

Мақсаты мен қызметтері:

- Энергия үнемдеу мен энергиятиімділікті арттыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

 - Институт қызметін аналитикалық қолдау;

- республикада жүргізілген энергиялық аудиттердің сапасын арттыру мақсатында іс-шаралар тиімділігі мен олардың белгіленген талаптарға сәйкестік сәтіне МЭТ субъектілерінің энергиялық аудиттерінің тұжырымын талдау;

- МЭТ субъектілері жүзеге асырған энергия үнемдеу мен энергиятиімділікті арттыру бойынша іс-шаралар тиімділігін, сондай-ақ, энергиялық аудит қорытындысы бойынша МЭТ субъектілері жасаған іс-шаралар жоспарын бағалау мен талдау.

- ҚР энергия үнемдеу мен энергиятиімділікті арттыру саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бөлігінде:

- энергия үнемдеу мен энергиятиімділікті арттыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша тұжырымдар әзірлеу;

- «Энергия үнемдеу мен энергиятиімділікті арттыру туралы» Заңның және оған бағыттас нормативтік-құқықтық актілерді тәжірибелік іске асыруға талдау жүргізу;

- энергия үнемдеу мен энергиятиімділікті арттыру саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық, нормативтік-құқықтық актлеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар, ұсынымдарды әзірлеу және құзыретті органға  енгізу;

- аналитикалық жазба, баяндама, бап, презентация дайындау.

Байланыс:

Кабденов Олжас Максутұлы – Энергия үнемдеу мен энергиятиімділікті арттыру Аналитикалық орталығының директоры

Шадиев Нурлан Амангелдіұлы - Энергия үнемдеу мен энергиятиімділікті арттыру Аналитикалық орталығының директорының орынбасары

Тел.: 8 (7172) 91-65-77

Тел.: 8 (7172) 91-65-78


ГЧП
Cuba Cuba Cuba Cuba
Left Arrow
Right Arrow